Corona sikkerhed

Sundhedsmæssige foranstaltninger ift. Corona-sikkerhed

HKF har taget alle sundhedsmæssige forholdsregler for at gøre festivalen så tryg som overhovedet mulig for deltagere, instruktører, hjælpere og arrangører, uden at gå for meget på kompromis med kvaliteten og det, det hele handler om: KORSANG.

For at afviklingen af festivalen lever op til de sundhedsmæssige retningslinjer er der følgende tiltag og justeringer af programmet:

Vi undgår mylder/ store forsamlinger og sikrer den fornødne afstand i alle aktiviteter

 • Anvendelse af lokaler på flere etager, forskudt ankomst, flere kaffestationer og områder inde og ude til at holde pauser i mindre grupper.
 • God plads og faste stoleopstillinger i alle lokaler, hvor der til siderne er mindst 1 meter mellem sangerne, og 2 meter mellem rækkerne. Der synges siddende og med ansigterne vendt i samme retning.
 • Der bydes velkommen og laves kort opvarmning i lokalerne til dagens første masterclass/ undervisning i stedet for en stor forsamling med alle deltagerne samlet i en sal.
 • Fysisk opvarmning lørdag og søndag (frivillig deltagelse) foregår i flere lokaler (livestreaming mellem lokaler) og med afstandsmarkeringer, således at vi sikrer den fornødne afstand mellem deltagerne.
 • Der er udvidet med 2 clinics, således, at der er færre personer sammen og afstandskrav overholdes.
 • Til søndagens afslutningskoncert undgår vi en store forsamling og laver i stedet mindre, uformelle sit-down koncerter i den store sal. Der laves 3 ‘minikoncerter’ med henholdsvis 4, 3 og 3 kor der optræder for hinanden på skift. Vi livestreamer til 1-2 andre lokaler, så øvrige korsangerne kan følge minikoncerterne hvis de har lyst. Koncerterne livestreames offentligt via HKF’s facebook-side.
 • Der er god plads både ude og inde til at holde afstand når deltagerne skal nyde kaffe/kage samt deres medbragte frokost.
 • Lørdagens festmiddag starter kl. 18.45 med en velkomstdrink i gården og på tagterrasser på IJG. Ca. 19.45 drager vi mod restaurant Madklubben på Østerbrogade, hvor vi fra kl. 20.15 skal nyde en dejlig middag. Det er en kæmpestor restaurant og i de lokaler vi skal være i, er der kapacitet til ca. 200 gæster, når retningslinjer for afstand overholdes.

Vi har skærpet fokus på hygiejne, rengøring og forebyggelse af kontaktsmitte

 • Vi anmoder deltagerne om at passe på sig selv og hinanden ved at følge Sundhedsstyrelsens råd: vask eller sprit dine hænder, begræns fysisk kontakt, udvis god hosteetikette, hold afstand.
 • Vi forventer at deltagerne overholder de retningslinjer vi har sat op ift. at undgå mylder og sikre den fornødne afstand.
 • Vi henstiller til at deltagerne skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade festivalen umiddelbart, såfremt man får symptomer. Hvis man er det mindste i tvivl om man er smittet med Covid-19 kan man lade sig teste inden festivalen.
 • Der sørges for god og hyppig udluftning i alle lokaler.
 • Der er håndsprit tilgængeligt i alle lokaler og ved kaffestationer.
 • Der er desinfektionsmiddel tilgængeligt til at deltagerne aftørrer deres stol efter brug.
 • Rengøringspersonale sørger for desinfektion af kontaktpunkter (håndtag, toiletter mv.) flere gange i løbet af festivalen. Dog skal en tovholder fra hvert kor sørge for at desinficere dørhåndtag når alle har forladt lokalet ved pauser og endt masterclass.
 • Hver enkelt deltager medbringer sin egen kaffekop og navneskilt. Det er både kontaktpunktreducerende og bæredygtigt 🙂